Máte zkušenost s prací juvenilní justice - při rozhodování o péči o děti, výživném, ...? Podělte se o ni v diskusi nebo popište svůj příběh a pošlete nám ho e-mailem.

BlueBoard.cz
Zajímavé diskuse na webech:

OSPOD Střídavka
Tátové Chybí mi táta
Výživné Domácí násilí

Soudní jednání o výchovu dětí:Soudní jednání jsou veřejná. Informace o jednání najdete v zeleném políčku. Na webu Střídavka můžete i přidat jednání.Další zajímavé stránky:


Aleš Hodina - blog nejen o péči o děti
Jeden domov - domov jsou oba rodiče
Kája - smutný příběh malého chlapečka
Kříhová - zaujatost soudní moci
Nečas - muži, nepořizujte si v Česku děti
Praha 3 - arogance úřední moci
Spravedlnost dětem - ochrana práv dětí
Striedavka - striedavá starostlivosť (SK)
Známý soudce - hodnocení soudcůKontakt: mail@soudci.info

soudci.info
tabule hanby / diskuse / zkušenosti

opatrovnické soudnictví - juvenilní justice rodič.eu

Sdílet

článek


Zájem dětí? Praxe opatrovnického soudu...

Mgr. Miroslav KřivánekMinulý měsíc proběhlo u Okresního soudu ve Zlíně soudní jednání o změně výchovného prostředí dětí Markéty, Matyáše a Kryštofa Křivánkových (11, 10, 4 roky).

Po více než roce od toho, kdy matka dětí svévolně zrušila - po týdnu! - střídavou péči na zkoušku dohodnutou u soudu, nařídila soudkyně jednání. Za tento rok a čtvrt výlučné péče matky si tyto děti (ty starší – pozvané k soudu) stihly uvědomit, že maminka opravdu bytostně nechce se o ně dělit s jejich tatínkem a že jí to ubližuje... Děti totiž před rokem u soudu samy řekly, že chtějí být i u tatínka i u maminky, a soudkyně proto navrhla střídavku na zkoušku, na dobu min. 2 měsíců, s čímž ovšem matka nesouhlasila... Po svévolném zrušení a následném sabotování matkou jakékoli domluvy i na sociálce - třeba i o rozšířené péči, nařídila soudkyně znalecký posudek a určila soudního znalce. Ten v závěru svého posudku uvedl mj. že „střídavá péče by byla pro děti nanejvýš vhodná, obě výchovy rodičů - volnější matky i přísnější otce - by se mohly doplňovat a střídavá péče by byla pro děti přínosem a stabilizovala jejich psychiku“.

Minulý měsíc potom děti řekly, že střídavku nechtějí, že se loni spletly a chtějí, aby to zůstalo, jak je... Soudkyně tedy návrh na střídavku zamítla, s odůvodněním, že to děti nechtějí a že to tudíž rozhodně není v jejich zájmu! Opatrovník - OSPOD - ač od počátku střídavku podporoval a dokonce ve zprávě uvedl, že SP na zkoušku probíhala ku prospěchu dětí, po roce nečinnosti otočil a podporoval výroky soudkyně.

Toto je výsledek skoro dvouleté „práce“ opatrovnické justice u nás.

Že se brání matka, chápu, té jde o výživné a moc nad dětmi, ale v jakém zájmu (ne)koná opatrovník? A soud? Dva roky!?

A já se ptám, soudkyně Podzimková, sociální pracovnice Kafková i vedoucí Semelová – byla tato víc než rok trvající šaškárna se znaleckým posudkem (který dala soudkyně nařídit, nechat zaplatit, ale přitom ho - ani sociálka - vůbec nebere v potaz), dohadováním se, hysterickými výstupy matky - nejen při předávání, s taháním dětí po všemožných psychologických vyšetřeních atd., bylo to opravdu nutné a v zájmu dětí? A k čemu vlastně? Nebo bylo opravdu v zájmu dětí, aby samy musely u soudu říct, že nechtějí výchovu svého otce?

A je taky v zájmu toho nejmenšího, čtyřletého (který se zatím zmanipulovat nenechá, ale taky se ho nikdo na nic neptá), aby plakal skoro pokaždé, když má odejít od otce, a smutně žadonil, aby si pro něho táta určitě zase brzy přišel? To je taky v jeho zájmu? Nebo on naopak nezajímá nikoho?